Psychologické poradenství

Osobnostní či sportovní rozvoj dětí, dospívajících a dospělých

Při přípravě sportovních talentů nesmíme opomíjet jejich zdravotní, ale i psychický stav. Právě ten hraje klíčovou úlohu v rozvoji dlouhodobého vztahu ke sportu, ale také aktuálního výkonu během tréninku a závodění.

 

 • Posilujeme tělo i mysl – Věříme, že zdravý životní styl zahrnuje posilování nejen fyzického těla, ale také duševní pohody a vyrovnanosti. Nabízíme komplexní přístup k tréninku, který spojuje fyzickou aktivitu s mentálním rozvojem.
 • Společenství a podpora – Jsme komunitou lidí s podobnými cíli a zájmy. Podporujeme se navzájem a vytváříme prostředí, kde se můžeme vzájemně motivovat, inspirovat a sdílet své úspěchy.
 • Inovace a rozvoj – Neustále se zdokonalujeme a přinášíme inovativní přístupy a techniky do našich tréninků a programů. Sledujeme nové trendy a vědecké poznatky, abychom našim členům poskytovali kvalitní a efektivní tréninkové metody.
 • Osobní růst a výkonnost – Věříme v rozvoj osobního potenciálu a dosahování špičkových výkonů. Podporujeme naše členy, aby překonávali své limity a dosahovali svých cílů nejen ve sportu, ale i v životě obecně.
 • Radost ze sportu a života – Sport by měl přinášet radost a potěšení. Vytváříme příjemné prostředí, kde si lidé mohou užívat trénink, být aktivní a žít plným životem plným energie a radosti.
 • Tato hesla a myšlenky nás inspirují a řídí naše každodenní aktivity a rozhodnutí.
 • Nezbytný je individuální přístup ke každému » Není univerzální recept a návod na to, jak vychovávat či trénovat «

 

Jak a kde to probíhá?

Psychologické poradenství v rámci HESU nabízí širokou škálu služeb a konzultací, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj sportovců ve všech věkových kategoriích. Nabídka zahrnuje:

 1. Semináře a přednášky pro rodiče zaměřené na dětskou psychologii ve sportu.
 2. Individuální konzultace pro rodiče, sportovce a trenéry, které pomáhají porozumět a řešit specifické psychologické výzvy spojené se sportem.
 3. Skupinová práce s dětmi a sportovními týmy prostřednictvím zaměřené na výkon skupiny a individuální seberozvoj.
 4. Mentální příprava vrcholových sportovců, která zahrnuje diagnostiku Balance Management a individuální analýzu sportovců.

Konzultace jsou poskytovány dle individuálních potřeb a cílů klientů. Existují různé typy podpory, jako je systematická spolupráce po dobu 6 měsíců nebo 1 roku, jednorázové konzultace a komplexní spolupráce s diagnostikou a doporučeními.

Cena konzultací se odvíjí od typu služby a dohody s klientem. Práce může probíhat osobně nebo prostřednictvím online komunikace. Diagnostické výstupy, písemná zpráva a doporučení jsou také součástí nabídky.

HESU je tu, aby podpořil sportovce ve všech aspektech jejich rozvoje a pomohl jim dosáhnout jejich optimálního výkonu a cestu k úspěchu ve sportu.

 

Práce s mladými sportovci není zaměřena pouze na jejich sportovní výkony, ale na podporu rozvoje celé jejich osobnosti.

 

Přednášky a semináře:

Předávání informací rodičům v rámci seminářů ohledně dětské psychologie v sportu má řadu výhod a přínosů. Zde jsou některé z nich:

 1. Prevence: Semináře o dětské psychologii v rámci sportu pomáhají rodičům předcházet možným problémům a konfliktům, které se mohou vyskytnout během sportovního procesu. Informovaní rodiče mají větší povědomí o psychologických aspektech, které ovlivňují jejich děti, a mohou přijímat opatření včas.
 2. Motivace: Semináře mohou rodičům poskytnout motivaci a povzbuzení k podpoře a zapojení se do sportovního života svých dětí. Porozumění psychologickým potřebám a motivacím dětí umožňuje rodičům lépe je podporovat a vytvářet pozitivní sportovní prostředí.
 3. Podpora: Předávání informací o dětské psychologii rodičům umožňuje vytvoření podpůrného prostředí pro jejich děti. Získání znalostí o správných způsobech komunikace, motivace a podpory pomáhá rodičům lépe porozumět svým dětem a být pro ně oporou.
 4. Porozumění: Semináře dávají rodičům možnost hlouběji porozumět dětské psychologii a rozvojovým potřebám jejich dětí v kontextu sportu. Tím vytvářejí vhodné prostředí pro rozvoj jejich schopností a talentů.
 5. Neublížení: Informace o dětské psychologii rodičům umožňují vyvarovat se negativním přístupům, které by mohly způsobit zranění nebo psychické potíže u dětí. Porozumění dětské psychologii pomáhá rodičům lépe se orientovat ve sportovním prostředí a minimalizovat možné negativní důsledky.

Celkově lze říci, že semináře o dětské psychologii v rámci sportu mají významný vliv na rodiče, umožňují jim pochopit, podpořit a neublížit svým dětem. Informovaní rodiče jsou schopni vytvářet podporující a bezpečné prostředí, které napomáhá rozvoji dětského potenciálu a sportovního úspěchu.

 

Individuální konzultace pro rodiče, sportovce a trenéry v rámci HESU, jsou zaměřeny na porozumění a řešení specifických psychologických výzev, které jsou spojené se sportem. Tyto konzultace poskytují prostor pro individuální setkání s psychologem, který je specializován na oblast sportovní psychologie.

Během individuální konzultace je možné diskutovat o různých tématech a problémech, které se týkají psychického aspektu sportu. Mezi tyto výzvy mohou patřit:

 1. Mentální příprava: Psycholog může pomoci sportovcům při rozvoji mentálních dovedností, jako je sebedůvěra, koncentrace, motivace a zvládání tlaku. Pomáhá sportovcům nalézt optimální psychický stav pro dosažení jejich nejlepších výkonů.
 2. Řízení emocí: Sportování může vyvolávat různé emoce, včetně stresu, nervozity, frustrace nebo radosti. Psycholog může pomoci sportovcům porozumět a efektivně řídit tyto emoce, aby dosáhli lepšího výkonu a celkového psychického zdraví.
 3. Komunikace a vztahy: Psychologické poradenství může pomoci trenérům a rodičům zlepšit jejich komunikační dovednosti a porozumění sportovcům. Pomáhá vytvořit zdravé a podporující vztahy v rámci týmu a rodiny, což může mít pozitivní vliv na výkon sportovců.
 4. Zvládání tlaku a neúspěchů: Sportování přináší s sebou určitý tlak a možnost neúspěchů. Psycholog může pomoci sportovcům, trenérům a rodičům zvládat tlak, se vypořádat s neúspěchy a najít způsoby, jak se z nich poučit a posílit svou odolnost.

Individuální konzultace jsou důvěrným prostředím, ve kterém se diskutuje o osobních záležitostech a cílech každého klienta. Psycholog spolupracuje s klientem na individuálním plánu a strategiích, které jsou přizpůsobeny jeho potřebám a cílům.

Cílem individuálních konzultací je poskytnout podporu, porozumění a nástroje pro řešení psychologických výzev a dosažení lepšího sportovního výkonu a celkového psychického blahobytu.

 

Pracujeme s diagnostickou metodou CA method. Tato metoda měří autentické a necenzurované asociace. Vyhodnocuje se asociace mezi podnětovým slovem a barvovým výběrem. To nám pak poskytuje náhled do individuálních a neuvědomovaných postojů jedince.

Více na www.ca-method.com, https://www.engagehill.com/

 

Orientační ceník

(cenová nabídka bude upřesněna a sestavena dle rozsahu potřebné podpory)

 • 1 200 Kč/hod. práce osobní či on-line
 • Diagnostický výstup – 800-1000 Kč dle typu (Osobní profil či rozšířený profil)
 • Písemná zpráva, doporučení – 1000 Kč
 • Cestovní náklady – dle dohody
Jan Žalud

ředitel HESU

+420 777 200 368
jzalud@hejnova.cz

Základní práce s jednotlivci a týmy, diagnostika, vyhodnocení a návrh doporučení včetně průběžných tréninků a realizace.

Více o Honzovi
Radka Kulhánková

Konzultant HESU v oblasti psychologie

+420 605 477 626
rkulhankova@hejnova.cz
Skype adresa: radka_kulhankova

Externí odborná spolupráce

Více o Radce
To top