RADKA KULHÁNKOVÁ

Konzultant HESU v oblasti psychologie

rkulhankova@hejnova.cz, tel.: 605477626, skype: radka_kulhankova

 

Pochází a žije ve Vrchlabí, kde vystudovala místní gymnázium. V Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS UK souběžně vystudovala dálkové bakalářské studium a roku 2003 zde ukončila i prezenční doktorské studium v oboru Kinantropologie. Od roku 2009 pracuje se CA method. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získávala v oblastech psychologického poradenství a jako vyučující na akademické půdě.

V současné době se zabývá především poradenstvím v oblasti sportu, osobnostního rozvoje a školství. Spolupracuje s HESU Elite team, Zuzkou Hejnovou a dalšími úspěšnými vrcholovými sportovci z různých sportů.

Stále jsme na cestě. Je na nás samotných, kterou cestou půjdeme a jak se nám půjde

Na své práci má ráda, že je velice zajímavá a pestrá. Odpočinkem je pro ni pobyt venku, na horách, sport a hudba. Vrcholově se sportu nikdy nevěnovala, ale na výkonnostní úrovni ji doprovází celý život. Ráda běhá, v zimě na lyžích, jezdí na horském kole, plave, leze ferraty, miluje skialpy….a to vše se svými dětmi a manželem.

To top