Sportovní tréninky pro děti v Liberci

MÍSTO

ZŠ Broumovská, Broumovská 847/9, Liberec

Základní škola Broumovská nedávno prošla rekonstrukcí. Škola pro své žáky tradičně organizuje různé soutěže a ligy. Účastní se také několika celostátních sportovních projektů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Systém vyzvedávání dětí

- trénink od 15,00 - sraz ve 14,55 hod. před vchodem k šatnám 1. stupně - v zahradě. Z družiny - ve 14,55 pí. trenérka Alena Hejnová (děti odvádí v 16 hod. zpět nebo si je rodiče mohou vyzvednout i po tréninku, děti odvádí přes šatny).

- trénink od 16,00 - sraz v 15,55 hod. před vchodem k šatnám 1. stupně - v zahradě - děti vyzvedne trenér Pavel Hejn. 

O veškerých změnách týkajících se tréninků jsou vždy rodiče informování s předstihem trenérkou e-mailem. O místě tréninku (venku / tělocvična) se vždy rozhoduje na základě aktuální situace počasí (tj. děti s sebou musí mít vždy sportovní oděv a obuv na ven i dovnitř).

INFO + PŘIHLÁŠKA

Mgr. Alena Hejnová | alena@hejnova.cz | +420 604 792 155

Kroužek probíhá ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 (1.-3. tř.) a od 16:00 do 17:00 (4.-6. tř.). Ke kroužkům se můžete připojit i po začátku kurzů. Kroužek je určen pro děti od 6 let věku.

Tréninky začínají ve čtvrtek 20. září 2018.

 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 NYNÍ ELEKTRONICKY!

  1. Klikněte na tlačítko "Přihláška".

  2. Vytvořte "Nový účet" (profil, pod kterým se budete do systému kdykoliv přihlašovat).

  3. Na email, který jste zadali při registraci obdržíte "Validační email" -> registraci potvrďte kliknutím na odkaz ve validačním emailu.

  4. Přejděte na přihlášení a přihlaste se do svého profilu.

  5. Na záložce "Úvod" klikněte na "Nový účastník" a vyplňte pečlivě údaje o přihlašovaném dítěti.

  6. Na záložce "Kroužky" vyberte kroužek, na který chcete dítě přihlásit.

  7. V případě přihlašování sourozenců, poskytujeme slevu 10%. U kroku “Předpis platby” (volba přihlášení na pololetí či celý rok) zadejte slevový kód “2SOUROZENCI”.

  8. Přijetí vaší přihlášky bude do 10 dnů potvrzeno administrátorem.

  9. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku poté najdete na záložce "Úvod" v sekci "Přihlášky ke stažení". Na přihlášce najdete také potřebné údaje k platbě vč. variabilního symbolu.

Vyplněnou přihlášku přineste vytištěnou a podepsanou na první hodinuV případě jakýchkoliv problémů s přihlášením kontaktujte Markétu Pavlů - mpavlu@hejnova.cz 

K přihlášce prosím přidejte i potvrzení od lékaře. Výše naleznete vzor potvrzení od lékaře - jedná se pouze o nepovinný vzor a potvrzení můžete dodat i na jakémkoliv jiném formuláři lékaře.

Cena

Platba pololetně:
1x týdně 60min – 1 450,-

Platba ročně:
1x týdně 60min – 2 700,-

 

V případě potřeby vystavení faktury za kroužek se, prosím, obraťte na naši účetní Lenku Dostálovou - ldostalova@hejnova.cz -> v žádosti prosíme rovnou uveďte všechny potřebné informace, které má faktura obsahovat (fakturační údaje, jméno dítěte, částku, požadované znění textu a další informace).

Minimální počet přihlášených pro každý samostatný termín tréninku je 15 dětí.