Při přípravě sportovních talentů nesmíme opomíjet jejich zdravotní, ale i psychický stav. Právě ten hraje klíčovou úlohu v rozvoji dlouhodobého vztahu ke sportu, ale také aktuálního výkonu během tréninku a závodění.

Filosofie spolupráce s rodiči a příznivci HESU:

 • Vycházíme ze základních myšlenek a hesel v HESU

 • Snažíme se podpořit zdravý přirozený vývoj osobnosti dítěte

 • Předávání informací rodičům v rámci seminářů má význam preventivní, motivační a podporující

  » Pochopit - podpořit - neublížit «

 • Nezbytný je individuální přístup ke každému

  » Není univerzální recept a návod na to, jak vychovávat či trénovat «

Práce s mladými sportovci není zaměřena pouze na jejich sportovní výkony, ale na podporu rozvoje celé jejich osobnosti.

Psychologické poradenství je nabízeno

» během kalendářního roku:

 • Individuální konzultace pro rodiče (jednorázové, pravidelné)

 • Systematická podpora vybraných sportovců (od 15 let)

 • Komunikace s trenéry

 • Přednášky pro rodiče

» v rámci sportovních kempů:

 • Přednášky pro rodiče – tématicky zaměřené na výchovu a sportování dětí

 • Skupinová práce s dětmi – workshopy zaměřené na seberozvoj

 • Individuální konzultace – sportovci, rodiče, trenéři

Pro podporu a mentální přípravu vrcholových sportovců je jako nástroj používána diagnostika SportMind, která pomůže odhalit nastavení sportovce, ukáže na jeho silné stránky a oblasti, které lze dále rozvíjet. Výstupy používají jak psychologové, tak trenéři i samotní sportovci, každý na své úrovni a dle svých kompetencí.

 • Provádíme mentální analýzu sportovce

 • Sledujeme psychickou energii sportovce

 • Dáváme doporučení pro rozvoj potřebných oblastí

 • Jsme v kontaktu se sportovci, případně i s trenéry

 • Vedeme sportovce k tomu, aby se naučili pracovat se svou psychikou, aby byli schopni své sportovní výkony zlepšovat a hledat svou optimální cestu vrcholovým sportem.

» individuální mentální příprava sportovců:

 • Od věku 15 let, kdy je sportovec již schopen vlastního náhledu na sebe samotného a je ochoten na sobě pracovat

 • Dle individuálních potřeb a cílů sportovce nastavujeme typ spolupráce a podporu

 • Ideální je propojení spolupráce s trenéry

Pracujeme s diagnostickou metodou CA method. Tato metoda měří autentické a necenzurované asociace. Vyhodnocuje se asociace mezi podnětovým slovem a barvovým výběrem. To nám pak poskytuje náhled do individuálních a neuvědomovaných postojů jedince.

Více na www.ca-method.com, www.dap-services.cz, www.sportmind.com


Nabídka konzultací a služeb

 • Konzultace jsou poskytovány dle individuálních potřeb a cílů jednotlivců.

 • Zaměření do oblasti osobnostního či sportovního rozvoje dětí, dospívajících a dospělých.

Typy podpory

Seznámení s námi ☺

 • On-line diagnostika aktuálního nastavení jedince

 • Písemné vyhodnocení

 • 30 min. konzultace

 • Cena 800,-

Systematická podpora a spolupráce

 • 6 měsíců

 • 1 rok

Jednorázová konzultace

 • 1-2x ročně

Příklad komplexní spolupráce 6měsíců:

  • On-line diagnostika (neomezeně pravidelné měření psychické energie ideálně 1x týdně,2x Mentální analýza sportovce)

  • Osobní konzultace, 1,5-2 hodiny 2x

  • Skype konzultace 10x

  • Písemná zpráva, doporučení

  • Další případná spolupráce či monitoring je nastaven dle potřeb klienta

 Příklad komplexní jednorázové konzultace:

  • On-line diagnostika (2x Psychická energie sportovce, Mentální analýza sportovce)

  • Osobní konzultace 1,5-2 hodiny

  • Písemná zpráva, doporučení

  • Další případná spolupráce či monitoring je nastaven dle potřeb klienta

  • Cena cca 3500,-

 

Konzultace

 • 1 100,- Kč/hod. práce osobní či Skype, zvýhodněná cena pro členy HESU 850,- Kč/hod.

 • Diagnostický výstup - 120 - 600,- Kč dle typu (Psychická energie sportovce, Mentální analýza sportovce, Profil jednotlivce, Hloubkový snímek jednotlivce)

 • Písemná zpráva, doporučení - 500,- Kč

 • Cestovní náklady - dle dohody


Radka úspěšně spolupracuje i s HESU Elite týmem. Jejich úspěchy jsou důkazem i jejich skvělé spolupráce.

JAKUB FOREJT - BRONZOVÝ V DISKU NA MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 2019

MICHAL FOREJT - STŘÍBRNÝ V DISKU NA MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 2019

JAKUB DAVIDÍK - ZLATÝ Z EVROPSKÉHO OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE 2019

BARBORA HŮLKOVÁ - JUNIORSKÁ MISTRYNĚ ČR NA 100m, ÚČASTNICE JUNIORSKÉHO MISTROVSTVÍ EVROPY V DÁLCE