Meridian International School

Na mezinárodní jazykové škole v Kobylisích se děti potkávají dvakrát týdně s usměvavou Aničkou Hubatovou Vackovou. Anička má zkušenosti s vedením dětských tréninků z pražského Olympu, za který sama závodila. Tréninky na škole vede dvakrát týdně a práce ji s dětmi moc baví.

Většinu zimy chodily děti do beachvolejbalové haly, proto byly možnosti k trénování  trochu omezené, co se prostoru především týče. Vzhledem k  menšímu prostoru musela jít do pozadí vytrvalost, ale tu všichni hravě doženou s trénováním venku. Na druhou stranu, i to má své výhody. Anička přes zimu s dětmi pracovala mnohem více na obratnosti, rychlosti a koordinovanosti.

Zimní příprava přinesla své ovoce. Jak Anička říká:"  Na všech je vidět velký posun. Děti jsou dynamičtější, díky písku více aktivovaly svaly na nohou a zpevnily se jim kotníky i klenba, což je velké plus a moc mě to těší". 

Protože jsme každý jiný a také se každý jinak rychle posouváme vpřed, tak i rozdílné pokroky jsou vidět u dětí. "Mám tu pár skutečně talentovaných jedinců. Někomu nebylo naděleno tolik, ale snažím se se všemi systematicky pracovat. Velká část  mé skupin neměla skoro žádné sportovní základy. O to víc mě těší, že všichni už přibližně vědí, jak se mají dobře rozcvičit a znají základní prvky abecedy", dodává Anička.

K zimní přípravě patřily krom tréninku obratnosti a rychlosti také týmové hry a balanční cvičení. Starší děti, které mají tréninky v pondělí, zapojily lehké posilování s vlastní váhou těla.

Protože na relativně malém beachvolejbalovém kurtu nebylo ideální prostředí na pilování techniky běhu, skoku a hodu, jarní příprava bude věnována především tomu. Děti se opět navrací na venkovní stadion, kde jsou podmínky k tomu, co je přes zimu opomíjeno, příznivější. Stejně tak se bude trénink opět více zaměřovat na kondiční přípravu.

"Každý trénink hrajeme také nějaké hry. Není radno zapomínat, že děti jsou pořád jen děti a měly by se pohybem především bavit a odreagovat", upozorňuje na závěr Anička. 

 

ZŠ G.F. Peřiny

Lenka Štěpánová trénuje v Řepích dvakrát týdně. Původně působila v Liberci, kde byla v dobrých rukách a mohla se učit od té nejlepší trenérky v Evropě, Dany Jandové. Základem Lenčiných tréninků je pestrost ve všech pohybových dovednostech a schopnostech.

Lenka se drží pravidla „škola hrou“ a do tréninků vnáší pohybové hry, kterými se děti učí koordinaci, pohotovosti, získávají lepší fyzickou kondici a především se učí spolupracovat mezi sebou.

Hrami či rozběháním začíná každý trénink a po té následuje průpravná část. „Když jsou děti rozběhané, následuje rozcvičení. Je nedílnou a důležitou součástí tréninku, proto jsme mu věnovali hodně pozornosti od začátku školního roku. Aby nebyly tréninky stereotypní, využíváme různé pomůcky, jako jsou švihadla, prkýnka, rozcvičení ve dvojicích apod.“ Popisuje průběh hodiny Lenka.

Podzimní a zimní tréninky se hodně pilovala běžecká abeceda a opět se pro její zpestření využívaly různé pomůcky (švíhadla, medicimbaly, prkýnka,…). Protože jsou v dnešní době opomíjené dovednosti, které byly dříve přirozené a každé dítě je zvládalo, Lenka často do svých tréninků zařazuje plazení, lezení, převaly, manipulaci s míčem, poskoky a skoky. Děti začaly i se základním cvičeními na překážkách a zlepšují si tak i koordinaci.

"Tréninky zaměřuji na herní činnosti, které děti baví a přinášejí jim radost z pohybu. Držím se hesla:"BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD". Zmiňuje na závěr Lenka.

 

ZŠ Pohůrecká

V Českých Budějovicích se trénuje pod dohledem Míši Musilové také dvakrát týdně. Že je Míša skvělá trenérka je důkazem toho, že mnoho dětí s námi jezdí na HESU kempy.

Na začátku školního roku byla větší pozornost věnována rozcvičení, běžecké abecedě, pro jejíž pestrost děti používaly různé pomůcky a neopomnělo se ani hraní pohybových her, dodržování jejich pravidel a základnímu chování při nich. Především hry jsou skvělou metodou, jak naučit děti obratnosti, orientaci v prostoru, rychlosti, vytrvalosti a vzájemné spolupráci.

„Po dvou měsících se obratnost a koordinace dětí posunula dále, proto jsme začali se základním nácvikem běhu přes překážky, zkoušeli jsme techniku hodu oštěpem s pomocí pěnové rakety a zařadili jsme do tréninku švihadlo“, popisuje průběh hodiny trenérka Míša.

Od Nového roku děti začaly pilovat reakci při různých variacích startů (padavý, vysoký, polovysoký, nízký), zkoušely házet medicinbalem a nacvičovaly skok z místa. Čas od času trenérka Míša začala do tréninku zařazovat lehké posilování, jako jdou dřepy, kliky, sedy–lehy a náplň hodiny zpestřovala kruhovými tréninky.

„Musím svoje dětičky moc pochválit. Za půl roku udělaly spoustu práce. Zatímco s těmi mladšími si více hrajeme a rozvíjíme všestranně, s těmi staršími, jelikož většina chodila už loni, více dbáme na správnou techniku jednotlivých atletických disciplín. Důležité je, že nás to všechny baví a máme radost ze společných tréninků.“ Dodává na závěr Míša.

 

 

ZŠ Broumovská

Liberec je takovým domovem atletů. Začínala zde i Zuzana Hejnová. A právě Zuzčiny rodiče, Alena Hejnová a Pavel Hejn, mají na starosti tréninky zdejších dětí.

Na podzim se trénovalo venku. Seznamovalo se s novými kamarády při různých soutěžích, hrách a závodech na školním hřišti s různými pomůckami – míči, švihadly, raketkami…
Pozornost byla věnována především obratnosti, šikovnosti a koordinaci.

Zimní počasí už všechny vyhnalo do tělocvičny, ale i ta skýtá své výhody. Hrály se hry, často míčové, jako je basketbal, volejbal, házená, florbal, líný tenis … Mezi tréninky míčových her se zařazovaly základy gymnastiky (cvičení na kruzích, na lavičkách, na trampolíně, na žíněnkách, na švédské bedně… ) A především se pracovalo na rozvoji obratnosti, akrobacie a zároveň i jednoduchém posilování s vlastní váhou těla.
 

Některé tréninky obsahovaly přípravu a základy atletických disciplín (hody, skoky, přeběhy překážek,štafety). Nechyběl ani nácvik běžecké abecedy. Když byla bohatá nadílka sněhu, části tréninků se trénovalo na sněhu a se sněhem." Děti moc bavily honičky ve sněhových uličkách, skoky do závějí a koulování do terčů a do dálky…" Říká Alena.

S jarním počasí jsou tréninky směřovány na venkovní hřiště.  Děti směle obíhají hřiště, povzbuzují se „ vydrž“ ještě jedno kolečko… Změna z menšího prostoru je nevylekala. Ba naopak. "Zjišťujeme, jak jsme se zrychlili na padesátce. „Podzimní“ pomalejší běžci předbíhají teď na jaře ty rychlejší“. „Kriketový míček je těžší než tenisový, ale správným postojem a nápřahem hází všichni více."
"Ještě budeme porovnávat skok do dálky s podzimními výkony, ale určitě i v tom budou děti lepší – jsou jak žabičky“, poznamenává s radostí Alenka. 

Děti v Liberci nejen poctivě trénují, ale také si hodně s Alenkou a Pavlem povídají o správné životosprávě, aby byly lehké a obratné. „Většina dětí plní s pomocí rodičů úkoly z balíčků a z toho máme velkou radost“, dodává závěrem Alenka.