Přípravný kroužek pro předškolní děti

V přípravce se děti naučí základním pohybovým dovednostem a koordinaci. Vysvětlíme jim kdy a jak odpočívat, protože kvalitní relaxace je nezbytnou podmínkou pro zdravý vývoj těla i duše. Obsahem jsou většinou skupinové pohybové i míčové hry.

MÍSTO

ZŠ Broumovská, Broumovská 847/9, Liberec

Základní škola Broumovská nedávno prošla rekonstrukcí. Škola pro své žáky tradičně organizuje různé soutěže a ligy. Účastní se také několika celostátních sportovních projektů.

INFO + PŘIHLÁŠKA

Mgr. Alena Hejnová | alena@hejnova.cz | +420 604 792 155

Kroužek je určen pro děti ve věku 4-6 let. Konat se bude 1 × týdně – ve čtvrtek od 15:00 (60 minut). Začínáme ve čtvrtek 19. září 2019 (minimální počet přihlášených pro každý samostatný termín tréninku je 15 dětí).

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 SPUŠTĚNY!

  1. Klikněte na tlačítko "Přihláška".

  2. Pokud vaše dítě již kroužek navštěvovalo, přejděte k bodu č. 4 a poté bodu č. 6. V opačném případě vytvořte "Nový účet" (profil, pod kterým se budete do systému kdykoliv přihlašovat).

  3. Na email, který jste zadali při registraci obdržíte "Validační email" -> registraci potvrďte kliknutím na odkaz ve validačním emailu.

  4. Přejděte na přihlášení a přihlaste se do svého profilu.

  5. Na záložce "Úvod" klikněte na "Nový účastník" a vyplňte pečlivě údaje o přihlašovaném dítěti.

  6. Na záložce "Kroužky" vyberte kroužek, na který chcete dítě přihlásit.

  7. V případě přihlašování sourozenců, poskytujeme slevu 10%. U kroku “Předpis platby” (volba přihlášení na pololetí či celý rok) zadejte slevový kód “SOUROZENCI10”.

  8. Přijetí vaší přihlášky bude do 10 dnů potvrzeno administrátorem.

  9. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku poté najdete na záložce "Úvod" v sekci "Přihlášky ke stažení". Na přihlášce najdete také potřebné údaje k platbě vč. variabilního symbolu.

Vyplněnou přihlášku přineste vytištěnou a podepsanou na první hodinuV případě jakýchkoliv problémů s přihlášením kontaktujte Markétu Pavlů - mpavlu@hejnova.cz 

K přihlášce prosím přidejte i potvrzení od lékaře. Výše naleznete vzor potvrzení od lékaře - jedná se pouze o nepovinný vzor a potvrzení můžete dodat i na jakémkoliv jiném formuláři lékaře.

CENA

Platba pololetně:
1x týdně 60min – 1 450,-

Platba ročně:
1x týdně 60min – 2 750,-

 

V případě potřeby vystavení faktury za kroužek se na nás obraťte na mail mpavlu@hejnova.cz -> v žádosti prosíme rovnou uveďte všechny potřebné informace, které má faktura obsahovat (fakturační údaje, jméno dítěte, částku, požadované znění textu a další informace).