ZŠ G.F. Peřiny

V pražských Řepích děti trénují s trenérkou Lenkou Štěpánovou. Lenka se věnuje jak těm nejmenším, tedy atletické přípravce, tak i atletům a atletkám školního věku. A jak si děti letos vedly a co se pod jejím vedením naučily?

Jarní počasí ještě moc neumožňovalo absolvovat HESU tréninky s atletickou přípravkou venku a tak se malí atleti nadále zdokonalovali v prostorách tělocvičny, která má své výhody. "S nejmenšími atlety a atletkami z mateřské školy jsem pokračovali v základním principu sportovní přípravky a to jsou ATLETICKÉ HRÁTKY. Hrajeme již známé a samozřejmě se učíme nové hry, které jsou zaměřené na přirozený pohyb, rozvíjí rychlostní, koordinační schopnosti a pohyblivost. Dětem umožňují spontánní rozhodování a učí je spolupráci a dodržování pravidel. Hrajeme různé honičky s pomůckami i bez. Zkoušeli jsme také již nácvik překážek, těch nejmenších....a ti nejšikovnější skáčou i přes větší překážky - šikulky :-)", zhodnotila náplň těch nejmenších trenérka.

Se školními atlety a atletkami HESU se trenérka zaměřila na různé druhy přeskoků přes různě vysoké překážky. Zdokonalili se v běžecké abecedě, která je základem a v té děti všech věkových kategorií udělaly velký posun kupředu a velký kus práce. Zvládají základní prvky abecedy jako je liftink, skipink, vysoká kolena, zakopávání, předkopávání, odrázky, cval stranou a další... "Dále jsem se zaměřila na hry, kde děti cvičí a trénují reakci na signál (Hra na čísla, Vyvolávání čísel ). V neposlední řadě jsme se věnovali posilování jako jsou dřepy, kliky, lehy- sedy a to jak jednotlivě, tak ve skupinkách v rámci kruhového tréninku", popisuje samotné tréninky Lenka. Ke konci školního roku během května a června již mladí atleti začali trénovat na atletickém ovále, kde se věnovali vytrvalosti v běhu ( dle hesla "Vytrvej a nevzdávej se" ), zkoušeli starty z různých poloh, výběhy na zvukový signál, překážkové běhy - nácvik rytmu a silovým schopnostem v rámci různých her. V přípravě trenérka nezapomněla zařadit také přeskoky přes švihadlo a cvičení se švihadly. A samozřejmě byly do tréninků zařazeny také cviky na správné držení a celkové protažení těla. "Děti se snažím vést k pravidelnému cvičení a tréninku a samozřejmě neopomeneme upevňování zdraví v rámci našeho projektu HESU ZDRAVÉ MENU a plnění domácích úkolů, které děti a myslím i rodiče baví. Velká POCHVALA všem atletům atletkám z HESU! Všichni bez rozdílu na věk udělali za tento školní rok neuvěřitelný kus práce! Díky jim za to!", uzavírá ohlédnutí za letošním rokem trenérka. A my dodáváme - velké díky trenérce!

 

ZŠ Pohůrecká

V Českých Budějovicích se trénuje pod dohledem Míši Musilové. Že je Míša skvělá trenérka je důkazem toho, že mnoho dětí s námi trénovalo již druhým rokem.

Během celého roku byly do tréninků zařazovány všechny atletické disciplíny. Začalo se samozřejmě od začátku - jak se správně rozcvičit, základy běžecké abecedy a různými hrami na rozvoj rychlosti a obratnosti. Postupně se přidávaly i další disciplíny jako hod míčkem, štafetové běhy, ale i nácvik startů z různých poloh, přeběhy překážek a také posilování.

"Musím svoje dětičky moc pochválit. Za půl roku udělaly spoustu práce. Zatímco s těmi mladšími si více hrajeme a rozvíjíme všestranně, s těmi staršími, jelikož většina chodila už loni, více dbáme na správnou techniku jednotlivých atletických disciplín. Důležité je, že nás to všechny baví a máme radost ze společných tréninků", hodnotí trenérka Míša.

Od nového roku začaly děti více pilovat techniku jednotlivých disciplín a některé z nich se zúčastnily také závodů, na kterých předvedly skvělé výkony.

V trénincích se mi osvědčilo jednotlivé disciplíny (především skok a překážky) natáčet a dětem tak okamžitě poskytnout zpětnou vazbu. Viděly chyby svoje i svých kamarádů, ale zároveň i to, co se povedlo“, popisuje své tréninkové metody Míša. Velké díky patří také rodičům, kteří se občas přišli na tréninky podívat a děti velmi podporovali :-).

 

ZŠ Broumovská

Liberec je takovým domovem atletů. Začínala zde i Zuzana Hejnová. A právě Zuzčiny rodiče, Alena Hejnová a Pavel Hejn, mají na starosti tréninky zdejších dětí.

Zimním období trávili malí liberečtí atleti v tělocvičně a věnovali ho všeobecné fyzické přípravě, kdy využívali i ostatních sportů. Při hrách si osvojovali základy různých míčových her: basketbal – soutěže a hry s driblováním, hody na koš, volejbal  – přehazovaná – nahrávky, přehozy sítě, házená – nahrávání, míření, góly na malé i velké branky, florbal, tenis – líný tenis – nahrávky – soutěže – dvojice, o zeď… Mezi tréninky míčových her zařazovali i základy gymnastiky – cvičení na kruzích, na lavičkách, na trampolíně, na žíněnkách, na švédské bedně… "Zaměřovali jsme se na rozvoj obratnosti, akrobacie a zároveň i jednoduché posilování – vlastní váhou těla ( samostatně, ve dvojicích ) i s různými pomůckami – medicinbaly, švihadly, rotanami, obručemi, tyčemi…", shrnuje trenérka Alena Hejnová.

Většina jarních tréninků pak probíhala venku na hřišti a jejich zaměření bylo již na samotné atletické disciplíny. Na hřišti trénovaly děti vytrvalost - střídáním klusu, cvalu, indiánského běhu, běhu dvojic, trojic, se švihadly, s míčky, s kolíky… Díky různým úkolům děti kolikrát i zapomněly, že běhají a samotný okruh daly bez problémů třeba i třikrát :-) A co víc, povzbuzují se navzájem.

Na jaře také proběhlo testování rychlosti na padesátce. „Podzimní“ pomalejší běžci zaznamenali velké zlepšení a třeba i předběhli ty dříve rychlejší…Také překážky už se na jaře dařilo malým atletům lépe zdolávat a zůstávalo jich více stát než dříve :-).

Vypilovali také techniku hodu kriketovým míčkem. Ten je sice těžší než tenisový, ale správným postojem a nápřahem hází všichni více.
"Porovnávali jsme podzimními výkony ve skoku do dálky, i v tom jsou děti lepší – jsou jak žabičky", chválí trenéři. "Na závěr každého tréninku hrajeme nějakou hru, protáhneme se a vybarvíme políčko na našich HESU symbolech. Ale před tím si zaběháme štafetu – ta je u dětí nejoblíbenější. ( Nejlépe ta nekonečná.)", shrnují.

Pro zlepšení svých výkonů ale malí atleti nejen poctivě trénovali, ale také pracovali na správné životosprávě, aby byli lehcí a obratní. S trenéry si povídali o správném stravování a většina dětí plnila s pomocí rodičů úkoly z balíčků HESU Zdravé menu.

"Myslíme si, že tu mají děti prima kamarády a určitě se po prázdninách zase sejdou" těší se již teď Alena s Pavlem.