Přípravný kroužek pro předškolní děti

V přípravce se děti naučí základním pohybovým dovednostem a koordinaci. Vysvětlíme jim kdy a jak odpočívat, protože kvalitní relaxace je nezbytnou podmínkou pro zdravý vývoj těla i duše. Obsahem jsou většinou skupinové pohybové i míčové hry.

MÍSTO

Základní škola generála Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 

Základní škola generála Františka Peřiny se nachází v Řepích a kromě 3 tělocvičen zde od roku 2003 funguje moderní školní hřiště. Děti během tělesné výchovy využívají také 2 tenisové haly a v současnosti se dokončuje nový sportovní areál.

INFO + PŘIHLÁŠKA

Lenka Štěpánová | lstepanova@hejnova.cz | +420 608 307 344

Kroužek je určen pro děti ve věku 4-7 let. Konat se bude v pondělí a ve čtvrtek od 17:00 (60 minut). Začínáme v týdnu od 11. září 2017 (minimální počet pro otevření je 15 přihlášených dětí).

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018!

Vyplněnou přihlášku naskenujte a odešlete trenérce na adresu lstepanova@hejnova.cz. Platbu můžete provést převodem na účet či hotově zástupci HESU. Podrobnosti najdete v přihlášce. Prosíme uvést jméno trenérky do plné moci a prohlášení, které je součástí přihlášek.

K přihlášce prosím přidejte i potvrzení od lékaře. Výše naleznete vzor potvrzení od lékaře - jedná se pouze o nepovinný vzor a potvrzení můžete dodat i na jakémkoliv jiném formuláři lékaře.

CENA

Platba pololetně: 1× týdně 60 min. - 1 600 Kč,

Platba ročně: 1× týdně 60 min. -  2 900 Kč (výhodnější o 300 Kč)

 

V případě potřeby potvrzení o zaplacení kroužku se, prosím, obraťte na naši účetní Lenku Dostálovou - ldostalova@hejnova.cz.