Sportovní tréninky pro děti v Praze

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Systém vyzvedávání dětí - MŠ - přivádí a odvádějí rodiče, A + B vyzvedává a vrací do družiny trenérka (pokud není dítě přiváděno a odváděno po domluvě rodiči), C - děti z druhého stupně dochází a odchází samostatně

O veškerých změnách týkajících se tréninků jsou vždy rodiče informování s předstihem trenérkou e-mailem. O místě tréninku (venku / tělocvična) se vždy rozhoduje na základě aktuální situace počasí. Dokud počasí dovolí, pak je trénink veden venku.

MÍSTO

Základní škola generála Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6

Základní škola generála Františka Peřiny se nachází v Řepích a kromě 3 tělocvičen zde od roku 2003 funguje moderní školní hřiště. Děti během tělesné výchovy využívají také 2 tenisové haly a v současnosti se dokončuje nový sportovní areál. Nyní máme zapsáno téměř 90 dětí, které se pravidelně účastní sportovních tréninků.

Musím říct, že očekávání, která jsme měli při rozhodnutí pro tréninky HESU se beze zbytku naplnila. Děkujeme Vám a celé HESU za tuto práci.
— Jakub a Markéta S.

INFO + PŘIHLÁŠKA

Lenka Štěpánová | lstepanova@hejnova.cz | +420 608 307 344

Martin Mikula | mmikula@hejnova.cz | +420 739 461 300

Tréninky probíhají 1 × nebo 2 × týdně, v pondělí a ve čtvrtek, po 60 minutách. Začínáme v pondělí 17. září 2018.

Pondělí 

 • 14:00 – 15:00: 1. - 2. třída (trenérka Lenka)

 • 15:00 – 16:00: 3. - 4. třída (trenérka Lenka)

 • 16:00 – 17:00: 5. - 6. třída (trenérka Lenka)

 Čtvrtek  

 • 14:00 – 15:00: 1. - 2. třída (trenér Martin)

 • 15:00 – 16:00: 3. - 4. třída (trenér Martin)

 • 16:00 – 17:00: 5. - 6. třída (trenérka Lenka)

K tréninkům se můžete připojit i po začátku kurzů. Kroužek je určen pro děti od 6 do 13 let.

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 NYNÍ ELEKTRONICKY!

 1. Klikněte na tlačítko "Přihláška".

 2. Vytvořte "Nový účet" (profil, pod kterým se budete do systému kdykoliv přihlašovat).

 3. Na email, který jste zadali při registraci obdržíte "Validační email" -> registraci potvrďte kliknutím na odkaz ve validačním emailu.

 4. Přejděte na přihlášení a přihlaste se do svého profilu.

 5. Na záložce "Úvod" klikněte na "Nový účastník" a vyplňte pečlivě údaje o přihlašovaném dítěti.

 6. Na záložce "Kroužky" vyberte kroužek, na který chcete dítě přihlásit.

 7. V případě přihlašování sourozenců, poskytujeme slevu 10%. U kroku “Předpis platby” (volba přihlášení na pololetí či celý rok) zadejte slevový kód “2SOUROZENCI”.

 8. Přijetí vaší přihlášky bude do 10 dnů potvrzeno administrátorem.

 9. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku poté najdete na záložce "Úvod" v sekci "Přihlášky ke stažení". Na přihlášce najdete také potřebné údaje k platbě vč. variabilního symbolu.

Vyplněnou přihlášku přineste vytištěnou a podepsanou na první hodinuV případě jakýchkoliv problémů s přihlášením kontaktujte Markétu Pavlů - mpavlu@hejnova.cz 

K přihlášce prosím přidejte i potvrzení od lékaře. Výše naleznete vzor potvrzení od lékaře - jedná se pouze o nepovinný vzor a potvrzení můžete dodat i na jakémkoliv jiném formuláři lékaře.

CENA

Platba pololetně:
1x týdně 60min – 1 730,-
2x týdně 60min – 3 170,-

Platba ročně:
1x týdně 60min – 3 170,-
2x týdně 60min – 5 890,- (výhodnější o 450 Kč)

 

V případě potřeby vystavení faktury za kroužek se, prosím, obraťte na naši účetní Lenku Dostálovou - ldostalova@hejnova.cz -> v žádosti prosíme rovnou uveďte všechny potřebné informace, které má faktura obsahovat (fakturační údaje, jméno dítěte, částku, požadované znění textu a další informace).

Minimální počet přihlášených pro každý samostatný termín tréninku je 15 dětí.